Algemene ledenvergadering

 
Datum: Vrijdag 2 Maart

Locatie: Scouting gebouw Titus Brandsma Kielkade 11 in Medemblik

Tijd: 20.30 uur
 

De Algemene Ledenvergadering is op vrijdag 2 maart, aanvang 20.30 uur. De vergadering zal weer in het gebouw van Scouting Titus Brandsma gehouden worden, Kielkade 11 in Medemblik. 

De agenda van de vergadering is als volgt:

01.Opening
02.Notulen vorige vergadering
03.Bestuursmededelingen
04.Activiteitenagenda 2018
05.Verslag Kascontrolecommissie
06.Financieel jaarverslag
07.Begroting
08.Verkiezing bestuursleden
09.Mediaredactie
10.Bikkel 2017
11.Rondvraag
12.Sluiting en vaststellen volgende vergadering.

Na afloop is er nog tijd om gezellig wat te drinken en bij te praten na de lange winter.

Groetjes en tot 2 maart.