Ter stimulatie van het deelnemen aan de door de club te organiseren activiteiten kunnen de leden punten verdienen voor de “Bikkelcompetitie”. Tijdens de algemene ledenvergadering wordt de “Bikkel van het jaar” gekozen. De “Bikkel van het jaar” is het motorrijdende clublid met het meeste aantal punten. De “Bikkel van het jaar” krijgt voor het komende seizoen een wisselbeker met inscriptie mee naar huis.  
   

Voor de Bikkelcompetitie worden de volgende regels gehanteerd:

 • De Bikkelcompetitie geldt alleen voor leden van Motorclub Wognum.
 • De verantwoordelijkheid van de Bikkelcompetitie ligt bij het bestuur.
 • Een actueel overzicht van de Bikkelcompetitie kan door de leden zelf worden ingezien op onze
 • website bij het prikbord.
 • Voor aanvang van de eerste clubrit worden de kilometerstanden genoteerd en aan het begin van de laatste
  clubrit de eindstand.
 • Clubleden die bij aanvang van de activiteit aanwezig zijn krijgen hiervoor punten toegekend. De punten
  gelden ook als de aanwezige in gezamenlijk verband besluiten, bijvoorbeeld wegens het weer, om de clubrit
  niet te rijden.
 • Clubleden die een activiteit organiseren en daarvoor door het bestuur benoemd zijn op de activiteitenkalender,
  hebben recht op de met de activiteit te verdienen bikkelpunten. Ook als zij niet in de gelegenheid zijn om aan
  de eigen activiteit deel te kunnen nemen.
 • Om het systeem transparant te houden hebben clubleden, die buiten de officiële data om, een clubrit rijden
  of op verzoek ritten ter controle voorrijden of helpen uitzetten, geen recht op punten voor de Bikkelcompetitie.

Het puntensysteem werkt als volgt:

 • Voor iedere clubrit wordt de wortel getrokken van de gereden kilometers, waarna er een totaal van deze punten
  ontstaat.
 • Voor overige clubactiviteiten worden 15 punten per activiteit toegekend, indien men bij aanvang aanwezig is.
  Hierbij valt te denken aan vergaderingen, theorieavonden en/of oefenen met de motor.
 • Ingeval van een gelijke positie in de bikkellijst, volgens bovenstaande berekening, aan het einde van de
  Bikkelcompetitie, geven de totaal aantal gereden kilometers van het betreffende seizoen de doorslag.

 

Bikkellijst Bikkel Buddy tot 2013, daarna gestopt !
Lijst 2019    
Lijst 2018 Pim Bikkel 2018   
Lijst 2017    
Lijst 2016    

Lijst 2015


 
 

Lijst 2014

   

Lijst 2013

 
Lijst 2012

Lijst 2011

Lijst 2010

Bikkel2010  Bikkelin2010

Lijst 2009

   
Lijst 2008    
Lijst 2007    
Lijst 2006    
Lijst 2005